Меѓународна олимпијада по сметководство – „Повеќе од знаење“

Втора Меѓународна олимпијада по сметководство – “Повеќе од знаење”
Охрид, 12-15 септември 2022 година
Настанот е поддржан и спонзориран од: УКИМ, PwC North Macedonia, KPMG North Macedonia, Unija Smart Accounting, Пивара АД Скопје и Жито Лукс АД Скопје.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.