ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ЦАРИНСКА УПРАВА НА Р.С.МАКЕДОНИЈА

Почитувани студенти,

Традиционално како секоја година Царинската управа на Р.С.Македонија објавува повик за пријавување на практиканти заинтересирани за посетување на практична настава.

Практичната настава ќе се одвива во месеците јули и август 2023 година, во времетраење од 5 работни дена, со по 4  работни часа дневно, од понеделник до петок. Секторот за човечки ресурси изготвува распоред за тоа во кои организациони единици во Царинската управа студентите ќе извршуваат студентска пракса.

Повикот важи за студентите од 2-ра, 3-та и 4-та година од сите департмани.

Заинтересираните кандидати треба да ги достават следните податоци:

Име и презиме:

Број на индекс и место на живеење:
Година на студии:
Kонтакт телефон:
Контакт e-mail:

Бараните податоци треба да се достават до Центарот за кариера на следната електронска адреса: marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk  со назнака ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ЦАРИНА

Списокот ќе се пополнува согласно редоследот на пријавување.

ПОВИКОТ ТРАЕ ДО 30.03.2023 година (четврток), до 12.00 часот.

ВО ПРЕДВИД ЌЕ БИДАТ ЗЕМЕНИ САМО ПРИЈАВЕНИТЕ КАНДИДАТИ КОИ СООДВЕТСТВУВААТ НА БАРАНИОТ ПРОФИЛ на ПРАКТИКАНТИ, и КОИ ГИ ИМААТ ДОСТАВЕНО СИТЕ ГОРЕНАВЕДЕНИ ПОДАТОЦИ.

Со почит,

Центар за кариера
Економски факултет-Скопје
УКИМ

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.