fbpx

Резултати Август-септемвриска испитна сесија 2020

 • Резултати од испитот по предметот Основи на маркетинг одржан на ден 20.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Александар Наумоски) одржан на ден 22.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Сашо Арсов) одржан на ден 22.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Операциони истражувања/Наука за менаџмент одржан на ден 18.08.2020 (online) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Трговско право одржан на ден 20.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Осигурување/Менаџмент во осигурување одржан на ден 19.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Игор Ивановски) одржан на ден 18.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Виолета Цветкоска) одржан на ден 18.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Анализа на временски серии одржан на ден 24.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Економетрија одржан на ден 24.08.2020 (online) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент  одржан на ден 27.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на менаџмент одржан на ден 21.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Организациско однесување одржан на ден 26.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на ризик одржан на ден 01.09.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Банкарство одржан на ден 31.08.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на мал бизнис одржан на ден 02.09.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Статистика за бизнис и економија одржан на ден 02.09.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на маркетинг одржан на ден 05.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Трговско право одржан на ден 05.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Сашо Арсов) одржан на ден 09.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Александар Наумоски) одржан на ден 09.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Економија на трудот одржан на ден 07.09.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Виолета Цветкоска) одржан на ден 03.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Игор Ивановски) одржан на ден 03.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Осигурување/Менаџмент во осигурување одржан на ден 04.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на менаџмент одржан на ден 07.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Вовед во Економија на животната средина/Еколошки менаџмент одржан на ден 14.09.2020 (втора декада ) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Организациско однесување одржан на 12.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на ризик одржан на ден 16.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Банкарство одржан на ден 15.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти дополнителен испит (проф.Виолета Цветкоска) одржан на ден 16.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти дополнителен испит (проф.Игор Ивановски) одржан на ден 16.09.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на мал бизнис одржан на ден 17.09.2020 (втора декада) ЛИНК 
 • Резултати од испитот по предметот Економија на трудот (проф.Предраг Трпески) одржан на ден 17.09.2020 (втора декада) ЛИНК 
 • Резултати од испитот по предметот Статистика за бизнис и економија одржан на ден 17.09.2020(втора декада) ЛИНК
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.