Упатство за начинот на спроведување на изборите за Претседател и Членови на Факултетското Студентско собрание – Економски Факултет – Скопје

Почитувани студенти,

Во прилог ви го доставуваме упаството за начинот на спроведување на изборите за Претседател и Членови на Факултетското Студентско собрание.

Со почит,

Економски Факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.