fbpx

Управување во јавниот сектор – втор циклус студии

🔴 За македонската економија од особено значење е развој на соодветни стратегии за реформирање и зголемување на ефикасноста на јавниот сектор. Затоа студиумот 📙 Управување во јавниот сектор 📒 ќе ви понуди современи и проширени знаења и вештини за ефикасно управување во јавниот сектор.
👇👇👇

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.