ФИНАНСИИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

60 години – Постдипломски студиум Монетарна економија, финансии и банкарство

14 Декември 2021
КОНФЕРЕНЦИЈА:
ФИНАНСИИТЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

Линк: https://meet.google.com/zue-czre-xbi

ПРОГРАМА

10:00 – 10:15

  • Поздравно обраќање на Деканот на Економскиот факултет – Скопје
  • Обраќање на Раководителот на студиумот (Промоција на Монографија – 60 години постдипломски студиум по Монетарна економија, финансии и банкарство)

Прва сесија: Банкарството во услови на пандемија
10:15 – 10:25 – Воведно обраќање: Д-р Љубе Трпески, професор во пензија, Економски факултет – Скопје
10:25 – 10:45 – Викторија Глигорова, генерален директор, сектор за супервизија, НБРСМ
10:45 – 11:05 – Маја Стевкова Штериева, претседател на Македонска банкарска асоцијација и главен финансов директор на Комерцијална банка АД Скопје
11:05 – 11:25 – Тони Стојановски, генерален директор за корпоративно банкарство на Стопанска банка АД Скопје
11:25 – 11:40 – Дискусија

11:40-12:00 Пауза

Втора сесија: Можности и предизвици за развој на Пазарот на капитал
12:00 – 12:10 – Воведно обраќање: Д-р Горан Петревски, редовен професор, Економски факултет – Скопје
12:10 – 12:30 – Нора Алити, претседател на Комисијата за хартии од вредност
12:30 – 12:50 – Иван Штериев, главен извршен директор на Македонска берза
12:50 – 13:10 – Игор Давков, извршен директор на Skopje East Gate SEG
13:10 – 13:25 – Дискусија

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.