Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме упаството за начинот на спроведување на изборите за Претседател и Членови на Факултетското Студентско собрание. Упатство за начин на изведување избори – ФСС 2020-2021 Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви ја доставуваме листата на пријавени кандидати за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собраниe за 2020/2021, и Одлука за исполнети  условите од страна на кандидатите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание Листа на пријавени кандидати за 
Read more
Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21 – Економски науки Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21- Организациски науки и управување(менаџмент) Прелиминарна листа на пријавени кандидати по конкурсот за 2020-21 – Статистички методи за бизнис и економија
Read more
Почитувани кандидати, Во прилог ви ја доставуваме конечната ранг листа од првиот уписен рок за Втор Циклус студии во учебната 2020/2021. Конечна Ранг Листа  – Втор Циклус (Прв Уписен Рок) Информации за упис(поднесување документи) Со почит, Економски факултет – Скопје.
Read more
ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите 20-ти, 21-ви и 22-ри Октомври 2020 година, во Службата за втор циклус од 10,30 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените  кандидати да ги приложат следниве документи: сите 
Read more
Почитувани, Во прилог ви доставуваме Оглас за ангажирање на демонстратори од страна на Економскиот факултет – Скопје. Со Почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви ја доставуваме целосната Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски Факултет – Скопје. -Одлука за Факултетско студентско собрание Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти на Трет Циклус Ве известуваме дека упис и заверка на семестар за студентите од Трет циклус студии ќе се одвива во периодот од 13.10.2020 до 26.10.2020 година од 11,00 до 14,00 часот.  Потребни документи за упис на семестар  Напомена:студентите да се придржуваат до дадениот 
Read more
Почитувани студенти, Со цел поуспешна организација и реализација на онлајн наставата во зимскиот семестар дозволите ни да споделиме неколку насоки за поуспешно заедничко однесување во виртуелните предавални.  Во прилог ви го доставуваме кодексот прикачен како pdf документ. -Кодекс на однесување на студентите на Економски факултет-Скопје Со почит, Економски Факултет 
Read more
Почитувани студенти, драги колеги, Имајќи ја предвид моменталната епидемиолошка состојба во државата и здравствените препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука ве известуваме дека на 28.9.2020 година Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Скопје донесе одлука: – предавањата во зимскиот семестар во учебната 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.