Microsoft Teams и iLearn кодови од предмети во Летниот семестар 2022/23

Почитувани,

подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams и iLearn платофмата во Летниот семестар 2022/2023 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература.

Упатства:

  1. Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams
  2. Упатство за логирање и сетирање на Microsoft Teams
Име на предметКод
Статистика за бизнис и економијаПроф. Драган Т. – Група 1af74i7l
Статистика за бизнис и економија – Проф. Марија Трпкова Н. – Група 25zdr4mh
Статистика за бизнис и економија – Проф. Калина Треневска Б. – Група 3tl2pwcy
Вовед во економија на животната средина – Проф. Пеце Н. – Група 1acwqz8t
Вовед во економија на животната средина – Проф. Борче Т. – Група 2 iv2qpbk
Организациско однесување – Проф. Александра Јанеска И. – Група 1c1cwqx8
Организациско однесување – Проф. Љубомир Д. – Група 2ev4zzjf
Основи на е-бизнис – Проф. Сашо Ј. – Група 17vuuuy3
Основи на е-бизнис – Проф. Мијалче С. – Група 2fpvnm2e
Анализа на временски серииxb7s00c
Е-бизнис иновацииfx4k6jp
Економија на социјалната државаtzg95fb
Економија на трудот9un08zt
Економска статистикаgl29119
Интернет маркетингxwjncml
Информациони технологииin0lb6b
Меѓународна економијаmhp2w5p
Менаџмент на мал бизнисq47w9u4
Монетарна економијаxcaqnjw
Основи на бизнис аналитикаpm2spir
Сметководствени контролни системиpui6yo3
Теории на надворешна трговијаj36noq6
Теорија на одлучување4fh2kvw
Трговско право74r0uve
Управување со маркетинг каналитеo0gqp9v
Управување со системите96wwi82
Управувачко сметководство 1l8vga3p
Финансиски пазари и институцииkbx07ve
Банкарство2j9r4nj
Деловно планирањеg01c511
Дизајн и развој на вебyx689re
Единствен пазар на ЕУp32ukbp
Економија на иновации2rore83
Инвестиционен менаџментtcv9uit
Менаџмент во осигурување9hxy4jg
Менаџмент на бизнис процесиqd1pqkc
Управувачко сметководство 26g21mbc
Финансиска економетрија39qtpuy
Менаџмент на набавкиd8hugzk
Менаџмент на ризикqqwmzon
Менаџмент на финансиски институцииo3zxxjd
Мултилатерален трговски системwlhdp4n
Политика на цениzdkeaht
Проект менаџмент2390fv4
Развој на економската мислаai4aw8n
Ревизијаl1x7d9k
Регионална и урбана економијаr99ugv9
Односи со јавностаwcbwphe
Меѓународно сметководствоbs1vjvq
Мултилатерална трговска регулативаiafljq0
Финансиска и актуарска математикаjzf3b73
Маркетинг на услугиq2nzqw6
Маркетинг преку социјални медиуми5g17rw0
Хартии од вредност и портфолио менаџментen2k5xv
Менаџмент на односи со потрошувачиmcilm2i
Менаџмент на перформанси8ojivzo
Менаџмент на промениatixq0d
Претприемништво9yvdave
Анализа на финансиски извештаиbx2jwz1
Глобалната економија и економските системи223f0px
Деловно комуницирањеrs5vlmw
Директен маркетинг6vbzxc7
Државна регулација на бизнисотyw2hz1z
Интерна ревизијаj938jrp
Локални финансииnc7kt77
 

Вежби

Име на предметКод
Статистика за бизнис и економијаb4n9glh

Известувања

Почитувани,

 

Сите студентите кои го избрале предметот Право на друштва – опционен предмет на единиците на УКИМ кај проф. д-р Димитар Гелев, предавањата ќе се одржуваат секој четврток од 12:00-16:00 ч. во Амф. 2 на Правниот факултет Јустинијан Први Скопје.

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.