К о н к у р с за запишување студенти на ВТОР циклус на студии на Економски Факултет – Скопјево учебната 2020/21 година-ПРВ Уписен Рок

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.