Новости

Премостување на јазот: „нетрадиционалните“ студиски програми и иднината на одржливост на внатрешната ревизија

Почитувани студенти, Ве известуваме дека е отворен повик за учество во студентска фокус група во…

ОГЛАС за вработување во Народната банка на Република Северна Македонија

Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија и…

Конкурс за доделување годишна награда на Народната банка на Република Северна Македонија за 2024 година

 Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на макроекономијата…

Потпишан Меморандум за соработка со ПроКредит Банка!

Во просториите на Економскиот факултет-Скопје, деканот проф. д-р Предраг Трпески, одржа состанок со претставници од…

4-та Меѓунарoдна научна конференција: Economic and Business Trends Shaping the Future

На 9 и 10 ноември 2023 година на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св.Кирил…

Посета на EY Macedonia од страна на студенти од Департманот за Сметководство и ревизија

На 02 ноември 2023 година, 15 успешни студенти од департманот за Сметководство и ревизија, заедно…

Виртуелна презентација на Програма за пракса на Германското Стопанство

Дали би сакале да бидете дел од следната генерација на Програмата за пракса на Германското…

Повик за практиканство во Биро за јавни набавки

Почитувани студенти, Бирото за јавни набавки објавува ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО за 3 (три) студенти, коишто…

Посета во рамките на министерската конференција „Обезбедување квалитет во високото образование – трендови и случувања во ЕУ и Западен Балкан“ на Економскиот факултет – Скопје.

Во рамките на министерската конференција „Обезбедување квалитет во високото образование – трендови и случувања во…

КОНКУРС за доделување на награда за млади квантитативни умови: „Славица Тодоровска”.

Здружението за истражување и анализи - ЗМАИ објави конкурс за доделување на награда за млади…

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.