fbpx

Новости

УНКТАД - Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите во транзиција

Официјално отворање на 44-тиот Регионален курс за основните прашања на меѓународната економска агенда за земјите…

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

Врз основа на член 4 од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за…

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА НАСТАВЕН КАДАР за академската 2021/2022 година

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕобјавува КОНКУРСВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА…

КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ за академската 2021/2022 година

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ објавува   КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+…

Склучен Меморандум за соработка меѓу Народната банка и Економскиот факултет – Скопје при УКИМ

Народната банка и Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје…

ПРВ ЦИКЛУС: Конкурс за упис на студенти за учебната 2021/2022 година

Почитувани,на следниот ЛИНК можете да ја погледнете информацијата за упис за прв циклус студии (трет…

КОНКУРС за СТИПЕНДИИ ЗА ПОДДРШКА НА СТУДЕНТИ ОД СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИ СЕМЕЈСТВА И РАНЛИВИ ГРУПИ (фондација ЛЕОРОН)

Фондацијата Леорон отвори конкурс за доделување на стипендии, на студенти запишани на државните универзитети во…

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ и ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

На 03.06.2021 година  Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет-Скопје и Државниот завод…

БИЛАТЕРАЛНА СРЕДБА НА ДЕКАНОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ, УКИМ И ДЕКАНКАТА НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ЉУБЉАНА

На 03.06.2021 година проф. д-р Предраг Трпески, декан на Економскиот факултет-Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и…

Остварена средба на министерката Царовска со деканот на Економскиот факултет-Скопје,УКИМ и деканката на Економскиот факултет-Љубљана (SEB LU)

Министерството за образование и наука ја поддржува академската заедница во напорите за приближување до европскиот…

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.