2nd International Accounting Olympiad – Beyond Knowledge

 Во периодот од 12 до 15 септември, 2022 година во Охрид успешно беше реализирана Втората меѓународна олимпијада по сметководство – Повеќе од знаење (2nd International Accounting Olympiad – Beyond Knowledge).
Настанот беше од натпреварувачки, рекреативен и забавен карактер. Свои презентации, обуки и интервјуа имаа дел од реномираните, меѓународни ревизорски и сметководствени фирми, преку што студентите имаа можност да се запознаат со најновите трендови во практиката и остварат конекција со истите.
Настанот беше организиран од страна на Катедрата по сметководство и ревизија при Економски факултет – Скопје, УКИМ со поддршка од: УКИМ, PwC North Macedonia, KPMG North Macedonia, Unija Smart Accounting, Пивара АД Скопје и Жито Лукс АД Скопје.
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.