Дали би сакале да бидете дел од следната генерација на Програмата за пракса на Германското Стопанство? Дали би сакале да имате пракса во траење од 3 до 6 месеци во водечките компании во Германија? Дали би сакале да бидете дел од една одлична регионална алумни 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за распишување на избор за претседател и членови на ФСС, како и темплејтот за листа на студенти за поддршка на кандидатура:   Одлука за распишување на избори за претседател на ФСС Листа на студенти за поддршка 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ги погледнете одлуката за исполнување односно неисполнување на услови за претседател и кандидати, и упатството за начин на спроведување на избори Одлука за исполнување односно неисполнување на услови за претседател и кандидати Упатство за начин на спроведување на избори 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете конечната ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител и кои се стекнуваат со погодноста за плаќање на половина од износот на уписнината: Конечна ранг листа Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да го погледнете огласот за ангажирање на демонстратор на катедрата за менаџмент: Оглас за ангажирање на демонстратор на катедрата за менаџмент во учебната 2023/2024 година Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Бирото за јавни набавки објавува ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО за 3 (три) студенти, коишто се апсолвенти или на магистерски студии за период од 3 (три) месеци, почнувајќи од 15.11.2023 година до 15.2.2024 година. Ангажманот би бил 4 часа дневно, а во зависност од вашите 
Read more
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ  Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите од 16-ти до 18 ти-октомври година, во Службата за втор циклус од 12,00 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените кандидати да ги приложат следниве документи: Индекс Две 
Read more
Почитувани, На следните линкови можете да ги погледнете прелиминарните листи на пријавени кандидати на Економскиот факултет по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии Организациски науки и управување (менаџмент) Економски науки   Со почит,Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете ранг листата на студенти чие родителско право го врши само еден родител: Ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за распишување на избори за претседател и членови на ФСС   Одлука за распишување на избори за претседател и членови на ФСС   Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.