Запознајте се со иницијативата „Моќни економисти: Иднина во светот на податоците и вештачката интелигенција“.

📌Семос Едукација поддржана од Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (USAID), во рамки на Youth Actively Create Opportunities, имплементирана од Унапредување на економиите за посилни заедници, во партнерство со Youth Educational Forum (МОФ) и Центарот за претприемачи и развој на менаџери CEED 

CALL FOR PAPERS 5TH International Interdepartmental Scientific Conference of the Departments of Economic Theory and of General Economics

Економски факултет - Скопје бул. Гоце Делчев бр.9В, Скопје, Центар, North Macedonia

CALL FOR PAPERS 5TH  International Interdepartmental Scientific Conference of the Departments of Economic Theory and of General Economics “LESSONS FROM CONTEMPORARY ECONOMIC CRISES FOR ECONOMIC THEORY AND POLICY”   13-14 November 2024, Faculty of Economics – Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje   

CALL FOR PAPERS 5th International Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future (EBTSF-24)

Економски факултет - Скопје бул. Гоце Делчев бр.9В, Скопје, Центар, North Macedonia

Dear Colleagues,   We are pleased to announce the Call for Papers for the 5th International Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future. The conference will be a hybrid event taking place on 14-15 November 2024, at the Faculty of Economics-Skopje, Ss Cyril