КОНКУРС за избор на најдобар есеј на тема: „Влијанието на вештачката интелигенција и современите технологии врз образовните трендови“

Економски факултет - Скопје бул. Гоце Делчев бр.9В, Скопје, Центар, North Macedonia

По повод Денот на Европа Центарот за податоци и информации на Европската Унија (ЕУи) и Факултетското студентско собрание на Економски факултет - Скопје објавуваат   К О Н К У Р С за избор на најдобар есеј на тема: „Влијанието на вештачката интелигенција и современите 

CALL FOR PAPERS 5th International Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future (EBTSF-24)

Економски факултет - Скопје бул. Гоце Делчев бр.9В, Скопје, Центар, North Macedonia

Dear Colleagues,   We are pleased to announce the Call for Papers for the 5th International Conference on Economic and Business Trends Shaping the Future. The conference will be a hybrid event taking place on 14-15 November 2024, at the Faculty of Economics-Skopje, Ss Cyril