Презентација за Европас и Еврогајденс

Презентација за Европас и Еврогајденс од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на 26.4.2022 година (среда) од 11-12 часот во предавална СМЕБЕ.