20 години Е-Бизнис

Оваа година ја прославуваме 20 годишнината од почетокот на департманот Е-бизнис. Се горедееме со тоа што сме дел од еволуцијата на електронската трговија и иновациите на ова поле. Во чест на нашата 20-годишнина, организираме специјален настан за да го прославиме нашиот успех и да го