Прв циклус: Пријавување на втор колоквиум, зимски семестар, 2022/2023

САМО студентите кои се стекнале со право на полагање на II колоквиум, задолжително треба да го/ги пријават колоквиумите во iKnow системот, во периодот од:  20 до 30.12.2022 година (16:00ч)

На денот на одржување на колоквиумот студентите носат уредно пополнета пријава и индекс.

 

НАПОМЕНА:

*Доколку го пропуштите рокот за електронско пријавување на колоквиумите, полагањето на колоквиумите ќе биде возможно само преку Одделението за студентски прашања.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

 

*евентуални технички проблеми при пријавувањето, треба да пријавите на administrator@eccf.ukim.edu.mkнајдоцна до 30.12.2022 год.

 

*Пријавувањето за Јануарско-февруарската испитната сесија ќе следи дополнително, согласно Календарот на наставни активности, 2022/2023 год.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.