Young Economic Minds

Young Economic Minds (YEM) преставува првиот портал на младите македонски економисти. YEM има цел да им овозможи на сите млади умови да ги канализираат своите идеи, размислувања и предлози, кои преточени во статии, истражувања и анализи ќе ја развијат нивната критичка мисла и ќе придонесат за креирање на едуцирана младина која гласно ги истакнува своите мислења на актуелни теми од областа на економијата и ќе има силно влијание во креирањето на идните економски концепти и политики во државата и пошироко.

Повеќе информации на www.youngeconomicminds.com

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.