Почитувани студенти, Ве известуваме дека е отворен повик за учество во студентска фокус група во рамки на проектот „Премостување на јазот: „нетрадиционалните“ студиски програми и иднината на одржливост на внатрешната ревизија“. Без разлика дали студирате економија, е-бизнис, финансии, маркетинг, менаџмент и претприемништво, меѓународна трговија или 
Read more
Врз основа на член 59 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија и Одлуката за утврдување потреба од засновање работен однос бр.04-347/1 од 4 јануари 2024 година, Народната банка на Република Северна Македонија распишува   ОГЛАС за вработување во Народната банка на Република 
Read more
 Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи, како и афирмација на млади и стручни кадри, Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) доделува Годишна награда за млади истражувачи 
Read more
Во просториите на Економскиот факултет-Скопје, деканот проф. д-р Предраг Трпески, одржа состанок со претставници од ПроКредит Банка. На состанокот беа дискутирани актуелните состојби и предизвици со кои се соочуваат банкарскиот сектор и високо-образовните институции и беа изнајдени потенцијални подрачја за меѓусебна соработка. Во таа насока 
Read more
На 9 и 10 ноември 2023 година на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје се одржуваше 4-та Меѓунарoдна конференција под наслов Economic and Business Trends Shaping the Future (https://ebtsf.eccf.ukim.edu.mk ). Во рамки на оваа дводневна конференција учество земаа над 80 
Read more
На 02 ноември 2023 година, 15 успешни студенти од департманот за Сметководство и ревизија, заедно со проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска и асист. м-р Иван Дионисијев имаа привилегија да ги посетат новите и современи канцеларии на EY Macedonia. Посетата беше позитивно искуство за студентите, а 
Read more
Дали би сакале да бидете дел од следната генерација на Програмата за пракса на Германското Стопанство? Дали би сакале да имате пракса во траење од 3 до 6 месеци во водечките компании во Германија? Дали би сакале да бидете дел од една одлична регионална алумни 
Read more
Почитувани студенти, Бирото за јавни набавки објавува ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНСТВО за 3 (три) студенти, коишто се апсолвенти или на магистерски студии за период од 3 (три) месеци, почнувајќи од 15.11.2023 година до 15.2.2024 година. Ангажманот би бил 4 часа дневно, а во зависност од вашите 
Read more
Во рамките на министерската конференција „Обезбедување квалитет во високото образование – трендови и случувања во ЕУ и Западен Балкан“, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со Секретаријатот на иницијативата за образовни реформи во Југоисточна Европа – ERI SEE, Министерот за образование 
Read more
Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ објави конкурс за доделување на награда за млади квантитативни умови: „Славица Тодоровска”. Се повикуваат сите млади да ги поднесат нивните идеи во форма на труд, во кој ќе бидат разработени актуелни општествени проблеми, а во трудот задолжително ќе 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.