fbpx
К о н к у р с за запишување студенти на втор циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/21 година Линкови до департманите  Е-Бизнис Менаџмент Едногодишни студии Е-Бизнис Менаџмент Двогодишни студии Европски студии Едногодишни студии 
Read more
Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува Конкурс за доделување стипендии за студенти студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година на студии. Времетраење на мобилноста за 
Read more
     Линк за пристап до зборникот со клик на сликата 
Read more
К О Н К У Р С за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021година http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf
Read more
Економскиот факултет – Скопје ве известува дека студиската програма по Сметководство и ревизија на прв циклус студии доби акредитација од страна на Асоцијацијата за лиценцирани сметководители (ACCA – Association of Chartered Certified Accountants) и истата се однесува на периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2025 година. 
Read more
Почитувани, Есеите да се достават заклучно со 5.5.2020 година. Награди: 1 место: Трудот ќе биде објавен во Годишникот на Факултетот за 2021 година и ќе се додели Плакета 2 и 3 место: Пофалници
Read more
We would like to inform all US based Universites for the opportunity for establishing an Academic Partnership in Master of Business Administration in Strategic Human Resources Management Studies with the Faculty of Economics  – Skopje at Ss Cyril and Methodius University in Skopje. More information 
Read more
B&S Europe https://www.bseurope.com – компанија која е дел од мрежата на Економскиот факултет-Скопје, УКИМ објавува ПОВИК за отворени позиции за платена пракса за позицијата Project Assistant. Повеќе на ToR_Project Assistant Skopje_v2    КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ е 1.04.2020 година.    Заинтересираните  треба да испратат свое CV 
Read more
B&S Europe https://www.bseurope.com – компанија која е дел од мрежата на Економскиот факултет-Скопје, УКИМ објавува ПОВИК за отворени позиции за практиканти во рамки на проектот EU for You (ЕU House) и тоа: 1.      Практиканти за релизирање настани и кампањи * Повикот е достапен 
Read more
  На наше големо задоволство на 19.02.2020 година на Економскиот Факултет – Скопје, УКИМ во соработка со EIT Digital се одржа кратко предавање за напредни технологии за човечки ресурси (HR technologies) и основање на старт-ап компании за идните студенти кои планираат да си отворат свој 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.